NTB Opleidingsvereniging

TV Almere is sinds 2014 een NTB opleidingsvereniging. Om daar invulling aan te geven worden de regels van de NTB nagestreefd. Zie checklist op
http://www.triathlonbond.nl/Verenigingen/tabid/83/ItemId/160/Default.aspx.

Het aantal en de kwaliteit van de jeugdtrainingsuren is een van de speerpunten.

Om daar invulling aan te geven is het volgende besloten:

· Per direct wordt op woensdagochtend twee banen (voordien was dat één baan) ter beschikking gesteld aan de jeugd vanaf 12 tot en met 18 jaar.
Dat betekent dat op de senioren één baan minder ter beschikking hebben. Uiteraard wordt er gekeken of het aanbod dat rechtvaardigt. Besluitvorming ligt bij Merijn.
· Per 06-12-2015 wordt tijdens de zondagzwemtrainingen één baan ter beschikking gesteld aan de jeugd tot en met 13 jaar. Hiervoor zal een aparte jeugdtrainer de training verzorgen.
Omdat er op dit moment onvoldoende zicht is op de opkomst en niveauverschil, heeft dit jeugdzwemuur vooralsnog het karakter van een pilot. Indien noodzakelijk zullen aanpassingen gedaan worden, opdat de kwaliteit gewaarborgd wordt.

Bovenstaande maatregelen zijn bedoeld om meer trainingsuren voor de jeugd aan te bieden en zodoende een beter evenwicht te krijgen over alle leeftijdsgroepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu